Myslíme na Vaší bezpečnost ... airbagová vesta v naší autoškole k zapůjčení.

Skupina AM

Po dosažení 15 let.

Dvoukolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km/h a nepřevyšující 45 km/h, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L1e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L.

Tříkolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km/ a nepřevyšující 45 km/h, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L2e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L.

Čtyřkolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L6e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L.

Skupina A1

Po dosažení 16 let.

Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3 (Pionýr).

Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.

Čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3 (čtyřkolky).

Skupina A2

Po dosažení 18 let.

Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Skupina A

Po dosažení 24 let.

Motocykly bez omezení výkonu s postranním vozíkem nebo bez něj.

Tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW a čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti 400 kg.

Rozšíření skupiny A1 na A2, A1 na A, A2 na A

Rozšíření skupiny A1 na A2 nebo A2 na A (s dvouletou praxí)

Ceník

platný od 1. 5. 2023

Řidičské oprávnění Věk Cena Havířov Cena Těšín
AM
15 let
14 500,-
14 500,-
A1
16 let
14 500,-
14 500,-
A2
18 let
14 500,-
14 500,-
A
24 let
14 500,-
14 500,-
Rozšíření z A1 na A2 s 2-letou praxí
18 let
5 000,-
5 000,-
Rozšíření z A1 na A2 bez praxe
18 let
8 000,-
8 000,-
Rozšíření z A2 na A s 2-letou praxí
20 let
5 000,-
5 000,-
Rozšíření z A2 na A bez praxe
24 let
8 000,-
8 000,-
B
18 let
17 000,-
17 500,-
B automat
18 let
17 000,-
17 500,-
B rychlokurz (do 30 pracovních dnů)
18 let
19 500,-
20 000,-
B + E
18 let
7 500,-
7 500,-
Vrácení ŘO (v ceně 2x45 minut jízdy)
4 000,-
4 000,-
Doplňková / kondiční jízda (45 minut)
700 ,- / 500,-
700 ,- / 500,-
Převod z/do jiné autoškoly
2 000,-
2 000,-